Về chúng tôi

Tầm nhìn

Với phương châm “Trùn Quế – Giải pháp mới cho nông nghiệp hữu cơ” chúng tôi mong muốn việc nuôi trùn và ứng dụng các sản phẩm từ trùn quế sẽ mở ra một chương mới trong ngành nông nghiệp hữu cơ đồng thời mang đến cho bà con nông dân sự thịnh vượng bền vững.

giá trị cốt lõi

Phát triển và đổi mới, với nguyên tắc đạo đức trong công việc, tính trung thực và uy tín cung cấp các giải pháp lâu dài cho khách hàng và nông nghiệp trong tương lai.

sứ mệnh

Liên kết các thành viên trong các chuỗi giá trị, áp dụng khoa học – công nghệ nâng cao giá trị của Trùn quế từ Nông Nghiệp cho đến Y Học – Thực Phẩm. Góp sức cùng với Nông dân, Doanh nghiệp xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững.

định hướng

Trở thành đơn vị đứng đầu trong ngành Trùn Quế tại Việt Nam. Bao gồm phát triển chuỗi liên kết trang trại, cung cấp các sản phẩm cao cấp và giải pháp tối ưu từ Trùn Quế.

Sản phẩm của chúng tôi

Cây trồng khoảng

80.000

Cây trồng nano

150.000

Cây trồng Sita

70.000

Phân trùn quế

100.000

Dịch trùn quế Đạm trùn

150.000

Dịch trùn quế Đạm trùn

65.000

Dịch trùn quế Đạm trùn

90.000

Dịch trùn quế Đạm trùn

90.000

Dich Trùn Quế Đạm Trùn

65.000

Dịch Trùn Quế Đạm trùn

150.000

Dịch Trùn Quế Đạm Trùn

90.000

Dịch Trùn Quế Đạm Trùn

75.000

Xem tất cả sản phẩm

TIN TƯC